Kleur mee buiten

Buiten-de-lijntjes-kleuren verzorgt een inspiratiedag voor iedereen die in privé of werk wil loskomen van clichés, die de  gebaande paden wil verlaten en die een einde wil maken aan gedachteloze routines. De inspiratiedag is bedoeld om kennis te maken met buiten de lijntjes kleuren en om daarmee te experimenteren. 

SAVE THE DATE:
Zondag 5 april 2020

Buiten-de-lijntjes kleuren inspiratiedag voor organisaties
Het is mogelijk om in gesprek te gaan of deze inspiratiedag een plek zou kunnen krijgen binnen het programma van uw eigen organisatie. Denk hieraan een personeelsdag of gezamenlijke trainingsdag om uw werknemers te leren meer buiten de lijntjes te kleuren. Indeling van het programma is dan in overleg.

Programma
Inloop 13.30u
Opening 14.00u 
Ronde 1  14.15u Workshop naar keuze
Ronde 2 15.00u Workshop naar keuze
Ronde 3 16.00u Workshop naar keuze
Uitgekleurd 17.00u
Buffet 17.30u
Eind 19.00u


Programma Buiten-de-lijntjes-kleuren

Opening
In nog geen zeven minuten wordt  de inspiratiedag van Buiten-de-lijntjes-kleuren geopend. Soundbites, visuals en vibraties kleuren buiten de lijntjes de bedoeling. Met enkele streken worden de drie ingrediënten – spelen, maken &  vertellen – neergezet. Tot slot pitchen de workshopbegeleiders

Beschrijving workshops
Workshop 1: Buiten de lijntjes kleuren – spelen
Binnen het bedrijfsleven en het onderwijs heeft alles een vaste context: dit is hoe we het hier doen. Deze context is dwingend, afwijkend gedrag en grote emoties zijn ongepast en ongewenst. Binnen mijn workshop gaan we spelen met de context, we gaan onderzoeken hoe een vaste situatie verandert als je de context verandert. We kunnen spelen met ruimte, tijd en emotie. Hierdoor krijgen we inzicht in hoeverre we worden gedicteerd door de context en hoe we deze naar onze hand kunnen zetten.

Workshop 2: Buiten de lijntjes kleuren – maken
Eens te meer kocht ik oude kunst op de rommelmarkt. Deze ‘kunstschatten’ waren mijn canvas en ik schilderde ze deels over. Dat ik daarmee in overtreding was werd mij duidelijk bij Onterfd Goed. Het is bij wet verboden om kunstwerken te veranderen, over te schilderen of te vernietigen. Onterfd Goed geeft kunst, verworven uit de stoffige kunstdepots, weer een kans. Op zoek naar een eigenaar met een kleine beurs. Bij mijn workshop geven we ‘het onterfde goed’ nog een keer echt het podium, zonder vies te worden.

Workshop 3: Buiten de lijntjes kleuren – vertellen
Gewoonte is moordend ‘(Samuel Beckett)
Als er iets is dat creativiteit doodt, het leven eruit haalt, dan is het gewoonte. Het leven geregeerd door patronen, dagelijkse ingeslepen rituelen en handelingen. Dan lukt het (niet) meer om te leven vanuit idealen, vanuit wat je zelf wil. Terwijl we weten dat we de gewoonten ook nodig hebben, dat zij zo gewoon zijn als ademhalen. Maar het kan erin sluipen: de veiligheid van de gewoonten die de overhand gaan krijgen.Wel de voorzichtigheid  en de veiligheid en niet de moed en de durf.
Zou dat kunnen? Zo leven met de lijntjes dat je zowel binnen als buiten de lijntjes kunt kleuren?

.

Praktische info
Locatie:
Prijs: €67,50 inclusief vegetarisch buffet en het wijnarrangement- verzorgd door Onterfd Goed
€40,- zonder buffet
Tickets:
Klik hier voor een ticket met buffet (€67,50)
Klik hier voor een ticket zonder buffet (€40,-)

Contact: buitendelijntjeskleurboek@gmail.com