het Team

Nico Bulter
Mens sinds 1945
Kind-jongen-man-vader-opa-echtgenoot
Gegrepen door de muze van de muziek. In de ban van de zoektocht naar spiritualiteit
als dragende grond van ons bestaan. Theoloog, met een verleden in het onderwijs, leerplan ontwikkeling, levensbeschouwing en de professionalisering van het pastoraal beroep.
Als secretaris van de landelijke beroepsvereniging van katholieke pastores; met aandacht
voor politiek en samenleving, inclusief een bijdrage aan de lokale politiek in Boxtel.
Met een toekomst gevuld met Bach, de Psalmen, biografieën, koken, fietsen,
en de zoektocht naar wat ons maakt tot vrije, volwassen gelukkige mensen.


Roel Kox
Ik ben ooit keurig begonnen met een studie rechten maar na een paar jaar gekozen voor het acteren, weggelopen met het circus zeg maar. Van acteren, doceren en regisseren heb ik ondertussen mijn beroep kunnen maken. Improvisatietheater is de rode draad binnen mijn werkzaamheden, maar daarnaast heb ik ook veel teksttheater gedaan, van Othello tot Reservoir Dogs. Spel komt voor mij voort uit interactie: wat wil je bij de ander bereiken en hoe ga je dat doen. Als je je motivatie als speler voor ogen hebt dan wordt het hele spel gekleurd, zowel binnen als buiten de lijntjes.Ton Bruining
Tijdens mijn loopbaan koos ik er verschillende keren voor om buiten de lijntjes te kleuren. Midden jaren 70 koos ik als jongeman voor een typisch vrouwenberoep en volgde de diëtistenopleiding. Na acht jaar als innovatieve diëtist in de thuiszorg werd ik opleidingskundige. In 2002 werkte ik aan een promotieonderzoek en kwam tot de ontdekking dat de romanliteratuur mij meer inspireerde dan de onderwijskunde. Daarop maakte ik de overstap naar de filosofie en schreef een verhalend proefschrift zonder conclusies. Tegenwoordig onderzoek ik hoe de beeldende kunsten kunnen helpen bij het leren en ontwikkelen in bedrijven. Dans het beleid!

Jochem Jonkers
Als jochie wilde ik striptekenaar worden.
Opletten in de les was soms lastig en mijn aantekeningen stonden vol met doedels en stripfiguren. Uiteindelijk ging ik naar de kunstacademie, om daar buiten de lijntjes te gaan kleuren. Tijdens de zoektocht naar mijn richting op de kunstacademie schoot ik vele kanten op; humor, toeval en protest. Ik ontdekte dat kunst alles kan zijn als het maar op de een of andere manier prikkelt. Kunst mag schuren, verbazen, bewegen, als het maar de grenzen verkent. Als docent Human Technology stimuleer ik de studenten om hun creatieve ideeën niet alleen visueel maar vooral ook tastbaar te maken, met een twist.